Rolltalk


Rolltalk brukes av mennesker med nedsatt taleevne eller motorikk. I tillegg til å være et kommunikasjonshjelpemiddel har Rolltalk muligheter til bl.a. å styre rullestol, TV, radio, lys og varme, åpne dører etc. Rolltalk Designer er programmet som benyttes i Rolltalk,  og gir gode muligheter for individuell tilpasning av innhold for kommunikasjon, tilpasset tilgang til internett, skrive e–post eller SMS. Alt kan tilrettelegges med både tekst og⁄eller symboler.

Abilia AS, Postboks 123, Buvikveien 22, 4950 Risør ¦ Phone +47 37 14 94 50 ¦ Fax +47 37 14 94 70 ¦ info@abilia.no ¦ order@abilia.no ¦ www.abilia.no
TQM
Design: Blueroom | Utvikling: Intellicom | CMS: INTManager